Nhập khẩu

Công ty cổ phần IICCI Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm:

  • a) Tạo cơ hội thương mại giao thương cho các doanh nghiệp thành viên .
  • b) Hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật từ khắp nơi trên thế giới.
  • c) Hỗ trợ các doanh nghiệp thành viên tiếp cận vốn FDI.
  • d) Nghiên cứu và chuẩn bị báo cáo về nghiên cứu thị trường cho doanh nghiệp thành viên.