Hoàn lại 4% thuế SAD cho các nhà nhập khẩu.
Vấn đề cấp phép & mua lại EPCG trong các trường hợp là nghĩa vụ đã được điền đầy đủ.
Các trường hợp hải quan về vấn đề hiển thị thông báo nguyên nhân & giải quyết tranh chấp.
Cấp giấy phép kiểm dịch thực vật.
Đăng ký dự án với hải quan.
Dịch vụ giải phóng mặt bằng tùy chỉnh chuyên môn cao với giao hàng kịp thời.
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ trên như là một phần công việc hàng ngày của chúng tôi, cũng như là một điểm thu hút lớn đối với các thành viên mới và phòng ban sẵn có. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của bạn. Trận trọng và chúc các bạn có chuyến đi an toàn và hiệu quả.