Xúc tiến thương mại Việt Ấn IICCI

Chào mừng bạn đến với IICCI Việt Nam

Sẽ luôn có một đội ngũ tuyệt vời để xây dựng một tổ chức tuyệt vời. Ở mọi cấp độ trong tổ chức của chúng tôi, mỗi thành viên đóng góp một phần giá trị trong việc thúc đẩy đưa IICCI tiến lên. Nỗ lực của chúng tôi là đảm bảo các dịch vụ giá trị cho các thành viên của chúng tôi. Để phấn đấu xuất sắc, Phòng đã trải qua những diễn biến liên tục. Phòng sẽ phải định vị lại chính nó và sắp xếp lại các hoạt động của mình để phù hợp với những thay đổi đang diễn ra để đảm bảo các dịch vụ tốt hơn, nhanh hơn, giá trị hơn và phù hợp hơn cho các dịch vụ trong ngành công nghiệp và các thành viên. Phòng sẽ cung cấp một nền tảng có ý nghĩa để thảo luận về vấn đề kinh tế và mạng lưới toàn cầu. Trong thế giới toàn cầu hóa hiện nay sẽ yêu cầu một mức độ ý tưởng mới.

Mạng lưới

Mạng Lưới Làm Việc Ở Cấp Địa Phương, Quốc Gia Và Toàn Cầu.

Chuyên môn

Đó là 1 kho tàng kinh nghiệm của một doanh nhân, quan chức và doanh nhân thành đạt.

Minh Bạch

Làm Việc Với Sự Minh Bạch Hoàn Toàn Ở Các Cấp Độ Khác Nhau.

Toàn Vẹn

Có Sự Quan Tâm Cao Đối Với Sự Toàn Vẹn & Hỗ Trợ Của Chính Phủ Ấn Độ Đối Với Kết Nối Quốc Tế, V.V.

Tại sao chọn IICCI

NỀN TẢNG ĐỘC ĐÁO

cung cấp một nền tảng độc đáo trong đó IICCI tuân theo nguyên tắc 3 B - Kinh doanh, Kinh doanh, Kinh doanh!

5 lý do chọn chúng tôi

1
Nền tảng độc đáo
2
Tiếp cận toàn cầu
3
USP
4
Quan hệ đối tác chiến lược
5
4 M

Tin tức