LỢI ÍCH CHO THÀNH VIÊN

1. Mục tiêu chính của Chamber là tạo cơ hội cho các công ty nước ngoài trong việc xác định các nhà nhập khẩu và đối tác tốt trong FDI ở Ấn Độ.

2. Mạng lưới –
Chamber cung cấp một trong những mạng lưới năng động nhất để phát triển kinh doanh ở Ấn Độ. Mạng lưới hoạt động trên nhiều cấp độ khác nhau như liên hệ địa phương, nhóm whatsapp, email và trang web.

3. Phái đoàn –
Chamber tiếp đón phái đoàn từ nước ngoài và sắp xếp các cuộc họp doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) ở Ấn Độ, bên cạnh đó Chamber tổ chức phái đoàn từ Ấn Độ đến nước bạn.

4. Thông tin –
Thành viên thường xuyên nhận được thông tin về các vấn đề thương mại khác nhau liên quan đến nhập khẩu và đầu tư. Chamber đóng vai trò tích cực trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến chính sách và thủ tục thương mại.

5. IICCI là một nền tảng cho sự tương tác giữa các thành viên và liên quan đến các quan chức Chính phủ ở Ấn Độ và nước ngoài

6. Chúng tôi cung cấp cơ hội cho các thành viên của mình để giải quyết các vấn đề và bất bình của họ đối với các cơ quan chính phủ.

7. Các thành viên sẽ được tiếp xúc với các hiệp định thương mại đa phương & song phương, các chính sách và xu hướng thị trường nước ngoài, chỉ số giá quốc tế, v.v.

8. Các thành viên được đảm bảo về tất cả các trợ giúp pháp lý trong trường hợp có bất kỳ đối thủ. Chamber có một bộ phận xử lý sự cố được thiết kế rất tốt giúp giải quyết các vấn đề bằng cách sử dụng các liên hệ của mình ở Ấn Độ thông qua hỗ trợ địa phương, phương tiện truyền thông, v.v.

9. Dịch vụ tư vấn –
a) IICCI có tế bào pháp lý chuyên dụng do Tiến sĩ S.K. Verma, Advocate, Tòa án tối cao Ấn Độ cung cấp tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan đến thương mại khác nhau.
b) Tư vấn về các vấn đề liên quan đến hải quan, tiêu thụ đặc biệt, thanh toán bù trừ và chuyển tiếp, những vấn đề này được ông Sharad Mohan, Phó Chủ tịch chăm sóc.
c) Các dịch vụ chuyên biệt có thể được sắp xếp ở cấp độ toàn cầu.

10. Chamber có mặt ở 11 thành phố ở Ấn Độ.

11. Chúng tôi cũng có văn phòng tại các quốc gia SAARC, tức là AFGHANISTAN, BANGLADESH, BHUTAN, NEPAL & PAKISTAN và điều này cũng có thể được sử dụng cho các lợi ích của thành viên.