LỊCH SỬ CỦA IICCI

Năm 1985, Thị trường nhập khẩu Ấn Độ được tự do hóa thông qua việc mua bán của các hội nhóm nhỏ trên các Diễn đàn nhập khẩu.
Năm 2004, Diễn đàn này đã được đổi tên thành Hiệp hội nhập khẩu Ấn Độ.  Năm 2004, Chính phủ Ấn Độ ban hành chính sách mở cửa cho nền kinh tế và tất cả mọi sản phẩm được phép nhập khẩu.
Năm 2015, Hiệp hội Nhập khẩu Ấn Độ được đổi tên thêm lần nữa,  với tên gọi mới là Phòng Xúc tiến Thương mại & Công nghiệp Ấn Độ nhằm phục vụ cho nhu cầu giao thương mua bán của rất nhiều doanh nhân, nhà sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ, v.v.
Hiện nay, Phòng xúc tiến Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ được chia làm 3 phòng ban chính :
a)       IICCI Bangladesh Ltd.
b)       IICCI EU, Milan, Ý
c)        IICCI USA Inc.
Dự kiến đến năm 2020, sẽ có tổng cộng 18 phòng ban độc lập trên phạm vi toàn cầu.