HỘI VIÊN BẠC –

1. Có hiệu lực 2 năm.

2. Được mời tham gia các buổi hội thảo và thuyết trình do IICCI Việt Nam tổ chức.

3. Thường xuyên nhận được mail thông báo về các hoạt động khác nhau từ bộ phận hỗ trợ của IICCI Việt Nam.

4. Tư cách thành viên chỉ dành cho cá nhân

5. Gia hạn chỉ một lần.

HỘI VIÊN VÀNG –

1. Có hiệu lực 4 năm.

2. Được mời tham gia các buổi hội thảo và thuyết trình do IICCI Việt Nam tổ chức.

3. Thường xuyên nhận được mail thông báo về các hoạt động khác nhau từ bộ phận hỗ trợ của IICCI Việt Nam.

4. Được mời tham dự vào ban đại biểu và chỉ chi trả phí thư ký và các phí khác sẽ được tài trợ theo từng trường hợp.

5. Được quyền lựa chọn các chương trình được cung cấp bởi nhiều quốc gia khác nhau vào từng thời điểm.

6. Được áp dụng cho 2 thành viên.

HỘI VIÊN BẠCH KIM –

1. Có hiệu lực 5 năm.

2. Được mời tham gia các buổi hội thảo, các buổi thuyết trình, tiệc chiêu đãi, tiếp đón hoặc các buổi cocktail, bữa tối, … do IICCI Việt Nam tổ chức.

3. Thường xuyên nhận được mail thông báo về các hoạt động khác nhau từ bộ phận hỗ trợ của IICCI Việt Nam.

4. Được quyền lựa chọn các chương trình được cung cấp bởi nhiều quốc gia khác nhau vào từng thời điểm.

5. Được áp dụng cho 3 thành viên.

6. Hưởng mức giá ưu đãi khi đặt hiển thị lên trang web của IICCI Việt Nam.

7. Hội viên được mời tham gia tất cả buổi đại diện nước ngoài và được ưu tiên hỗ trợ tối đa.

8. Có thể sử dụng không gian Trụ sở chính của IICCI để gặp gỡ/thuyết trình với khách hàng của mình.

HỘI VIÊN KIM CƯƠNG –

1. Có hiệu lực 7 năm.

2. Được trao vị trí Điều hành trong Chamber.

3. Được chỉ định cho một quốc gia cụ thể để đại diện cho IICCI Việt Nam.

4. Các đại biểu nước ngoài không cần trả phí thư ký cũng như các chi phí khác.

5. Được áp dụng cho 5 thành viên.

6. Hai thành viên sẽ được trao vị trí Danh dự trong Uỷ ban Cố vấn.

7. Được mời tham dự các buổi hội thảo đặc biệt.

8. Được hỗ trợ quá trình xin Visa cho các chuyến công tác

9. Thường xuyên nhận được mail thông báo về các hoạt động khác nhau từ bộ phận hỗ trợ của IICCI Việt Nam.

10. Thành viên được quyền nắm toàn bộ các chương trình được cung cấp bởi các quốc gia khác nhau theo thời gian.

11. Miễn phí hiển thị trên website của IICCI Vietnam trong vòng 1 năm.

12. Được bổ nhiệm làm Trưởng đoàn công tác nước ngoài của IICCI.

13. Có thể sử dụng không gian Trụ sở chính của IICCI để gặp gỡ/thuyết trình với khách hàng của mình.

14. Hội viên có thể chuyển nhượng.

PHỤ LỤC

1. Tư cách hội viên không được hoàn lại.

2. Không có phí hàng tháng hoặc hàng năm.

3. Hội viên có thể được nâng cấp theo Điều khoản & Điều kiện.

4. Hội viên Bạc, Vàng và Bạch kim không được chuyển nhượng.

5. Các thành viên công ty có quyền bình đẳng.

6. Một thành viên chính thức phải được công ty đề cử.