Buổi Lễ Ký Kết MOU giữa công ty luật An Phú (Việt Nam) và công ty luật ALO ( Ấn Độ)

Sáng ngày 22 tháng 5 năm 2024, tại văn phòng Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi lễ ký kết MOU giữa công ty luật An Phú (Việt Nam) và công ty luật ALO ( Ấn Độ). Sự kiện hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp Ấn Độ trong việc hợp tác kinh doanh giữa hai thị trường. Thông qua công ty luật, các doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ dễ dàng tìm hiểu và thực hiện các hợp đồng kinh doanh, các dự án giữa Việt Nam và Ấn Độ một cách dễ dàng, minh bạch và hiệu quả. Việc hợp tác hỗ trợ pháp lý này cũng giúp bảo vệ quyền lợi chính đáng của các thương nhân, chống lại những gian lận, lừa dối và trốn tránh nghĩa vụ trả nợ.