Chứng nhận BIS của Ấn Độ

Chứng nhận BIS của Ấn Độ là một loại chứng nhận do Tổng cục Tiêu chuẩn và Chứng nhận (Bureau of Indian Standards – BIS) của Ấn Độ cấp. Chứng nhận này được yêu cầu đối với các sản phẩm điện tử, máy móc và thiết bị khác trước khi được bán tại thị trường Ấn Độ.

Chứng nhận BIS bao gồm việc kiểm tra và đánh giá tính an toàn, hiệu suất và chất lượng của sản phẩm để đảm bảo rằng chúng đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn của Ấn Độ. Các sản phẩm được chứng nhận BIS sẽ được đánh dấu với dấu kiểm BIS, cho biết sản phẩm đã được kiểm tra và chứng nhận bởi BIS.

Chứng nhận BIS là bắt buộc đối với nhiều loại sản phẩm nhập khẩu vào Ấn Độ và là một yêu cầu tiêu chuẩn của Chính phủ Ấn Độ để đảm bảo an toàn và chất lượng của sản phẩm cho người tiêu dùng Ấn Độ.

IICCI giúp các doanh nghiệp trong việc xin cấp giấy chứng nhận BIS.