Chương trình hội chợ Triển lãm FOODEX’23 lần thứ 14

Chương trình hội chợ Triển lãm FOODEX’23 lần thứ 14 – một trong những hội trợ triển lãm thực phẩm lớn nhất ở Ấn Độ sẽ được tổ chức vào ngày 25-26 & 27 tháng 8 năm 2023 tại BIEC, Bangalore, Ấn Độ.

Các công ty nông sản, đối tác thành viên muốn tham gia xin hãy liên hệ với IICCI Việt Nam để biết thêm thông tin chi tiết:
Ms.Hiền 0931 31 06 39