Chuyến thăm nhà máy cuối cùng trước thềm năm mới của Tổng lãnh sự quán Ấn Độ và Phòng Thương mại và Công nghiệp những nhà nhập khẩu Ấn Độ – IICCI. Công ty TNHH Thịnh Trung L.A

. Chuyến thăm mở ra nhiều cơ hội kết nối cho doanh nghiệp hai nước.