Đăng ký tham dự sự kiện kết nối doanh nghiệp ESG tại TPHCM

Được tổ chức bởi nhóm ESG Networking Group, là buổi kết nối và gặp gỡ giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư, và cộng đồng doanh nhân có sự quan tâm và/hoặc mong muốn tìm hiểu về chiến lược chuyển đổi áp dụng mô hình ESG (Environment, Social, Governance) tại Việt Nam.

Lợi ích khi tham dự sự kiện:

 • Kết nối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, và cộng đồng doanh nhân quan tâm đến phát triển bền vững
 • Tìm hiểu về chiến lược chuyển đổi áp dụng mô hình ESG (Environment, Social, Governance) tại Việt Nam
 • 👉Giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ESG

Biến đổi khí hậu, xã hội già hóa, và bất bình đẳng là những thách thức toàn cầu đang đặt ra cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, mô hình ESG (Environment, Social, Governance) ngày càng trở nên quan trọng đối với các doanh nghiệp.

ESG là một bộ tiêu chuẩn toàn cầu đánh giá các yếu tố liên quan đến phát triển bền vững của doanh nghiệp, bao gồm:

 • Môi trường: Giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường
 • Xã hội: Tạo ra tác động tích cực đến xã hội
 • Quản trị: Có hệ thống quản trị minh bạch và trách nhiệm

Tham dự sự kiện kết nối doanh nghiệp ESG tại TPHCM là cơ hội để bạn:

 • Tìm hiểu về xu hướng phát triển bền vững trên thế giới và Việt Nam
 • Lấy ý tưởng và kinh nghiệm từ các doanh nghiệp đã thành công trong việc áp dụng mô hình ESG
 • Kết nối với các đối tác tiềm năng để cùng nhau phát triển bền vững

Thông tin sự kiện

 • Ngày: 26.01.2024
 • Thời gian: 18h00 – 20h00
 • Địa điểm: Steersman, 18 Phan Kế Bính, Đa Kao, Quận 1, TPHCM
 • Phí tham dự: thành viên và hội viên đơn vị truyền thông VND150,000 (bao gồm Canapé) | Đối tượng khác: VND200,000
📩 Xác nhận đăng ký (số lượng giới hạn): Bạn sẽ nhận được xác nhận tham dự qua email từ ESG Networking Group

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflXqM866pbVQqOiyqJYmlTfrmK7SfcKXaXemlsWfC6fzFAFA/viewform?usp=pp_url