Gặp gỡ Ngài Chủ tịch IICCI Atul Kumar Saxena và Ngài Tham tán Thương mại Việt Nam tại Ấn Độ

Gặp gỡ Ngài Chủ tịch IICCI ( Phòng Thương mại và Công nghiệp những nhà nhập khẩu Ấn Độ ) Atul Kumar Saxena Bui Trung Thuong cùng Phái đoàn Doanh nhân Việt Nam, các thành viên IICCI Việt Nam – Ấn Độ tại Văn phòng IICCI.
Buổi gặp mặt cuối năm đầy năng lượng và mở ra rất nhiều cơ hội cho các DN Việt Nam muốn phát triển kinh doanh tại Ấn Độ và Việt Nam