Hội thảo Thương mại Tổng hợp: Xuất nhập khẩu hàng hóa nông sản sang Ấn Độ

Mời các anh chị tham dự Buổi Hội thảo Thương mại Tổng hợp: Xuất nhập khẩu hàng hóa nông sản sang Ấn Độ với các chủ đề về thuế quan, các thủ tục và các khía cạnh khác khi đưa nông sản Việt Nam vào thị trường Ấn Độ…

Thông tin về buổi Hội thảo Thương mại Tổng hợp: