“Hợp tác Ấn Độ – Việt Nam: Cơ hội tiềm năng trong thời đại mới”

Buổi Meeting “Hợp tác Ấn Độ – Việt Nam: Cơ hội tiềm năng trong thời đại mới” do Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã diễn ra thành công với sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ. Tạo ra nhiều cơ hội và tiềm năng hợp tác kinh doanh, đầu tư trong các lĩnh vực Thể thao, F&B, Dịch vụ Công nghệ & Cơ sở vật chất, Năng lượng mặt trời, Y tế, Nhà hàng Khách sạn, Truyền thông, Điện tử,… giữa Ấn Độ và Việt Nam.