Lễ Khánh thành tượng bán thân lãnh tụ Mahatma Gandhi

Lễ Khánh thành tượng bán thân lãnh tụ Mahatma Gandhi được lắp đặt tại công viên Tao Đàn sáng ngày 17 tháng 10 năm 2023.

Sự kiện khánh thành tượng bán thân lãnh tụ Mahatma Gandhi đánh dấu tầm quan trọng của quan hệ ngoại giao Việt Nam – Ấn Độ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subramanyam Jaishankar cho biết, việc khánh thành tượng bán thân lãnh tụ Mahatma Gandhi chính là thời điểm lịch sử ý nghĩa, là sự tưởng nhớ của nhân dân Việt Nam – Ấn Độ dành cho lãnh tụ Mahatma Gandhi – một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất thế giới.