Thành viên Diamond của Phòng Thương mại và Công nghiệp những nhà nhập khẩu Ấn Độ, ông Phan Văn Thanh – Chủ tịch Công Ty TNHH Viet Petroleum Group được văn phòng Bangladesh thu xếp cuộc gặp và làm việc với các khách hàng.