Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức Hội nghị trực tuyến “Chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm tại Ấn Độ”

Để giúp cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam quan tâm thị trường Ấn Độ cập nhật thông tin về chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm tại Ấn Độ, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức Hội nghị trực tuyến vào thứ Tư, ngày 24/05/2023.