Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức Hội nghị trực tuyến “Thủ tục chấp giấy chứng nhận BIS của Ấn Độ đối với nhà sản xuất nước ngoài”.

Để giúp cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam quan tâm thị trường Ấn Độ cập nhật thông tin về thủ tục chấp giấy chứng nhận BIS của Ấn Độ, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức Hội nghị trực tuyến “Thủ tục chấp giấy chứng nhận BIS của Ấn Độ đối với nhà sản xuất nước ngoài” vào thứ Tư, ngày 26/04/2023.