Buổi kết nối Thương mại- Đầu tư về lĩnh vực dệt may giữa Việt Nam và Ấn Độ

Buổi Họp kết nối Kinh doanh – Đầu tư trong lĩnh vực Dệt may giữa Việt Nam và Ấn Độ do Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã diễn ra thành công với sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ. Buổi họp tạo ra nhiều cơ hội và tiềm năng hợp tác kinh doanh, đầu tư trong lĩnh vực Dệt may giữa Ấn Độ và Việt Nam.