Business Connect: January

Buổi Họp kết nối Kinh doanh Business Connect: January do Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã diễn ra thành công với sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ. Buổi họp tạo ra nhiều cơ hội và tiềm năng hợp tác kinh doanh, đầu tư trong các lĩnh vực Xuất nhập khẩu, Nông sản, Điện máy… giữa Ấn Độ và Việt Nam.