Chuyến thăm và làm việc với Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương (PROTRADE GARMENT JSC).

Chuyến thăm và làm việc của Phòng Thương mại và Công nghiệp những nhà nhập khẩu Ấn Độ (IICCI) và các nhà sản xuất hàng may mặc từ LEGPROM (Hiệp hội Công nghiệp nhẹ) từ Kirgizstan với Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương (PROTRADE GARMENT JSC).

Phái đoàn đến Việt nam từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 4 năm 2023, dự kiến tham quan Triển lãm Công nghiệp Dệt may Việt Nam, Vải & Phụ kiện May mặc Sài Gòn, giao lưu với các hiệp hội ngành như VITAS và thăm Tổng Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương (PROTRADE GARMENT JSC).

Chuyến thăm và làm việc mở ra nhiều cơ hội kết nối, phát triển cho thị trường may mặc Việt Nam với thị trường Ấn Độ và Kirgizstan.