Hội nghị trực tuyến “Chính sách ngoại thương 2023 của Ấn Độ”

Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức Hội nghị trực tuyến “Chính sách ngoại thương 2023 của Ấn Độ”. Ngày 31/3/2023, Tổng cục Ngoại thương Ấn Độ thuộc Bộ Công Thương công bố Chính sách ngoại thương 2023, thay thế chính sách ngoại thương cũ ban hành từ năm 2015. Để giúp cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam quan tâm thị trường Ấn Độ cập nhật thông tin về Chính sách, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức Hội nghị trực tuyến “Chính sách ngoại thương 2023 của Ấn Độ” vào thứ Tư, ngày 05/4/2023.