Hiểu Sâu Hơn Về Cục Xúc Tiến Thương Mại – Nắm Bắt Cơ Hội Mở Rộng Kinh Doanh

Mở rộng mô hình cũng như phạm vi kinh doanh đang là xu hướng của các doanh nghiệp hiện nay. Đặc biệt với tình hình dịch Covid đang phức tạp, nhu cầu đẩy mạnh xúc tiến kinh doanh là vô cùng cần thiết. Cục xúc tiến thương mại sẽ là một đơn vị điều hướng, làm rõ cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp trong những vấn đề liên quan đến xúc tiến đầu tư và phát triển.

cục-xúc-tiến-thương-mại

Cục xúc tiến thương mại là gì?

Cục xúc tiến thương mại trong tiếng Anh được gọi là: Vietnam Trade Promotion Agency – VIETRADE.

Đây là một trong những tổ chức trực thuộc Bộ Công Thương. Sẽ thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng các công việc liên quan đến quản lý nhà nước. Cũng như tổ chức thực thi pháp luật trong các lĩnh vực của hoạt động xúc tiến thương mại. Ngoài ra còn liên quan đến các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển ngành Công Thương và thương hiệu. Đảm bảo đúng chuẩn theo quy định của pháp luật hiện hành.

cục-xúc-tiến-thương-mại

Đặc điểm của cục xúc tiến thương mại

Cục Xúc tiến thương mại hiện nay có tư cách pháp nhân. Có con dấu và tài khoản riêng theo đúng quy định của pháp luật. Các kinh phí hoạt động sẽ do ngân sách nhà nước cấp và từ các nguồn khác theo quy định của Nhà nước.

Các tổ chức trực thuộc cục xúc tiến 

+ Văn phòng đại diện của Cục

+ Phòng Kế Hoạch và Tài Chính

+ Phòng Quản lý xúc tiến thương mại

+ Phòng Chính sách xúc tiến thương mại

+ Phòng phát triển năng lực xúc tiến thương mại

+ Tổ công tác phía Nam của Cục xúc tiến thương mại tại Thành Phố Hồ Chí Minh

+ Tổ công tác khu vực Trung – Tây Nguyên của Cục xúc tiến thương mại tại Thành phố Đà Nẵng

+ Trung tâm Truyền thông – Truyền Hình Công Thương

+ Văn Phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc

+ Trung tâm Hỗ trợ hoạt động xuất khẩu

+ Trung tâm xúc tiến đầu tư phát triển Công thương

+ Trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin xúc tiến Thương mại

+ Văn phòng đại diện xúc tiến thương mại Việt Nam tại Trùng Khánh, Trung Quốc

+ Trung tâm giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại  New York, Hoa Kỳ.

cục-xúc-tiến-thương-mại

Chức năng và nhiệm vụ của Cục xúc tiến thương mại

Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục xúc tiến thương mại được quy định tại Quyết định số 4344/QĐ – BCT ngày 17/11/2017 cụ thể như sau:

Thứ nhất

Tổ chức thực hiện xây dựng và trình lên Bộ trưởng ban hành. Hoặc trình lên cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành các chương trình, dự án, đề án, chiến lược, kế hoạch. Cũng như các văn bản pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức về kinh tế kỹ thuật. Và những quy chế quản lý về hoạt động xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư phát triển chung của ngành Công Thương và thương hiệu.

Thứ hai

Cục xúc tiến thương mại sẽ ban hành các văn bản thuộc chuyên ngành và lĩnh vực của Cục. Những văn bản về quản lý nhà nước và về xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư phát triển. Đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thứ ba

Tổ chức, chỉ đạo và hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp Luật. Đề ra các chiến lược, chương trình dự án đề án về lĩnh vực xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư. Cũng như phát triển theo đúng Quy định của pháp Luật hiện hành.

cục-xúc-tiến-thương-mại

Thứ tư

Những vấn đề về xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư phát triển ngành Công Thương.

Thực hiện các hoạt động tham mưu giúp Bộ trưởng trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức. Cũng như kiểm tra, tổng hợp, đánh giá công việc thực hiện. Ngoài ra, trình bộ trưởng những quy định về nội dung, điều hướng các hoạt động trong lĩnh vực thương mại. Hướng dẫn kiểm tra về nội dung, điều kiện hoạt động.Thực hiện quản lý nguồn ngân sách nhà nước cấp cho xúc tiến thương mại của toàn quốc….Ngoài ra còn thực hiện những vấn đề thuộc chức năng quản lý của Cục xúc tiến thương mại.

Thứ năm

Xây dựng, quản lý các chương trình Truyền hình Công Thương. Nhằm để thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư phát triển ngành Công thương và thương hiệu cho nền kinh tế đất nước.

Thứ sáu

Quản lý hoạt động của các văn phòng đại diện và phòng trực thuộc các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài. Cũng như các tổ chức khác đang tiến hành các hoạt động xúc tiến thương mại tại Việt Nam.

cục-xúc-tiến-thương-mại

Thứ bảy

Về thương hiệu

Cục xúc tiến thương mại sẽ chủ trì, cũng như phối hợp với các Bộ ngành có liên quan. Thuộc lĩnh vực của Cục phụ trách và tham mưu để giúp Bộ trưởng xây dựng các chương trình quản lý và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Xây dựng những kế hoạch, tổ chức và hướng dẫn thực hiện những chương trình thương hiệu quốc gia. Nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người. Cũng như sản phẩm, thương hiệu của Việt Nam. Đồng thời hỗ trợ bảo vệ, phát triển các thương hiệu của Doanh nghiệp. 

Thực hiện các hoạt động hướng dẫn và kiểm tra các hội ngành nghề. Liên quan đến xúc tiến thương mại, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này. Tiến hành tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, và hướng dẫn về các quy định của pháp luật. ngoài ra còn tổ chức nghiên cứu và triển khai các hoạt động về khoa học công nghệ,…; Kết hợp giải quyết những khiếu nại, tố cáo trong phòng chống tham nhũng trên mục tiêu của cả nước.

Tổng hợp và lập các loại báo cáo đánh giá tình hình hoạt động về xúc tiến thương mại…

Lợi ích khi hợp tác với cục xúc tiến thương mại 

Khi tiến hành xúc tiến thương mại thông qua các tổ chức xúc tiến thương mại bằng việc tham gia các hội chợ, triển lãm sẽ giúp cho các doanh nghiệp tăng cường nhận thức và định hướng phát triển thị trường, đặc biệt là các thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu truyền thống. Đây được xem là một kênh xúc tiến thương mại.  Chương trình xúc tiến thương mại hàng năm hỗ trợ rất nhiều doanh nghiệp tìm được rất nhiều khách hàng.

IICCI – Phòng xúc tiến thương mại hàng đầu thị trường hiện nay

Là một Phòng Thương mại và Công nghiệp của những nhà nhập khẩu Ấn Độ. IICCI Việt Nam là một tổ chức phi lợi nhuận của Ấn Độ. Xúc tiến thương mại Việt Ấn cũng như giải quyết những vấn đề với Bộ Thương mại, tài chính, hải quan, ngân hàng dự trữ Ấn Độ, Bộ ngoại giao, của tất cả các nhà nhập khẩu được đặt ở Ấn Độ. Hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp của hai nước Việt Ấn.

cục-xúc-tiến-thương-mại

Có thể bạn quan tâm:

Tầm Quan Trọng Của Việc Xúc Tiến Thương Mại Là Gì?

Chương Trình Xúc Tiến Thương Mại Quốc Gia Là Gì?

Giúp Bạn Hiểu Hơn Về Các Hoạt Động Chung Của Phòng Xúc Tiến Thương Mại

ICCI VietNam – Xúc tiến thương mại Việt Ấn

Lầu 1, tòa nhà Trường Phúc, 42/5 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận Phú Nhuận

Mon – Fri: 9.30 AM – 5.30 PM

SAT: 8.00 AM – 12.00 AM

0931310639 – 0919130931

hien.nguyen@iiccivietnam.com – hienjessica0501@gmail.com