Đại diện của Vietnam airlines đưa đoàn sang du lịch Việt Nam, Đoàn có buổi thăm và gặp mặt Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện của Vietnam airlines đưa đoàn sang du lịch Việt Nam và tham dự hội chợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh.