24.9.22 IICCI tổ chức cuộc họp kinh doanh của các thành viên và Chính phủ cấp cao và doanh nhân Bình Dương Việt Nam

ngày 24 9- 2022 tại đại sứ quán Việt Nam tại New Delhi, Ấn Độ, IICCI đã tổ chức buổi họp làm việc kết nối giữa đoàn đại biểu tỉnh Bình Dương gồm các lãnh đạo cao cấp tỉnh Bình Dương, các công ty, tập đoàn BECAMEX với Giám đốc phụ trách đối ngoại của tập đoàn TATA. Buổi họp đã mở ra nhiều lĩnh vực kết nối như năng lượng tái tạo, khách sạn, năng lượng sạch, gốm sứ…
Ngoài ra IICCI cũng tổ chức buổi họp kết nối cho các doanh nghiệp Ấn Độ với đoàn đại biểu của tỉnh Bình Dương. Rất nhiều doanh nghiệp quan tâm đến các mặt hàng nhập khẩu, các hạng mục đầu tư nhà máy vào Việt Nam.