Tham dự ngày quốc khánh Ả Rập Xê út là Bộ trưởng Bộ y tế Bà Hiền Giám đốc Cư dân tại Việt Nam cũng tham dự

23.9.22 Tham dự ngày quốc khánh Ả Rập Xê út là Bộ trưởng Bộ y tế Bà Hiền Giám đốc Cư dân tại Việt Nam cũng tham dự. Kết nối lại với vòng ngoại giao sau Covid.